TopBanner

Hoe werkt het.

Omdat ik werk op freelance basis betekent dit dat het mogelijk is om mij in te huren voor een bepaalde tijd. Dit heeft als voordeel dat u kunt plannen (bijvoorbeeld tijdens ziekte, vakantie of uitbreiding van uw praktijk). Daarnaast hoeven de sociale lasten en de sociale premies niet langer door de werkgever afgedragen te worden als de waarnemer niet in loondienst is, maar ondernemer is.

In dit geval is de ondernemer namelijk zelf verantwoordelijk voor het afdragen van de premies. Ook de loondienstbelasting draagt de ondernemer-waarnemer zelf af en ook hiervoor bent u dus niet verantwoordelijk. U hoeft dus geen rekening meer te houden met alle verplichtingen die horen bij een (loon)dienstverband (denk hierbij bijvoorbeeld aan verzuim en arbeidsongeschiktheid, functioneringsgesprekken, ontslagprocedures, salarisstrookjes en jaaropgaven).

Daarnaast ben ik in het bezit van een beroepsaansprakelijkheids verzekering en werk ik met een goedgekeurde modelovereenkomst.

Voordelen Var

- Geen loonbelasting

- Duidelijke afspraken opgesteld in een contract

- Afhankelijk van de waarneemperiode maandelijks/wekelijks een nota

- Omzetpercentage